המרכז לסיינטולוגיה ישראל - תנאי שימוש/תקנון

                                 


                                        יעדי סיינטולוגיה: 
“תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות,
                                        ושבה האדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר. אלו הם יעדי הסיינטולוגיה.” - ל. רון האברד | מייסד סיינטולוגיה

סיינטולוגיה
סמינר יעילות אישית  |  פעילויות בשנת 2018  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
דף הבית >> תנאי שימוש/תקנון
 
המרכז לסיינטולוגיה ישראל - תקנון האתר
 

 

אתר המרכז לסיינטולוגיה ישראל (להלן "האתר") הינו אתר אינטרנט המפרסם את השירותים השונים שהמרכז לסיינטולוגיה ישראל בע"מ (חל"צ) (להלן "המרכז") מעביר ומספק.
 

תרומות

בהשתתפותי בפעילות המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע״מ ("חל״צ") ("המרכז"), ובפרט עם תשלום דמי השתתפותי בפעילות כאמור, אני מאשר ומצהיר כדלקמן:

בהיותי חבר בקהילה הסיינטולוגית, פעילות המרכז מעניקה לי עושר רוחני.

לפיכך, וכהוקרת תודה למרכז ולפעילותו, אני מעוניין לספק תמיכה לפעילות המרכז, באמצעות מתן תרומות לסיוע לשירותי הדת שהמרכז יספק עבורי, ועבור האחרים הזקוקים לו.

אני מאשר כי ידוע לי שדמי השתתפותי בפעילות המרכז מהוות את תרומותיי למרכז כאמור.

אני מאשר כי ידוע לי שתרומותיי למרכז כאמור תשמשנה את המרכז, בין היתר, לצורך תמיכה בפעילות שירותי הדת של המרכז. בכלל זה, ידוע לי כי תרומותיי למרכז תשמשנה את המרכז, בפרט, גם לצורך תמיכה בהסדרה וטיפוח הקהילה הסיינטולוגית, בפעילויות חינוכיות וחברתיות, בהפעלת מרכז מידע לציבור, בקיום תערוכות, במערך הסברה והפצת הסיינטולוגיה לציבור הרחב, בשירותי גישור ובירור בקהילה הסינטולוגית, בהפעלת ספריה, בקיום אירועים פתוחים לקהל ועוד.

אני מאשר כי הוסבר לי, לשביעות רצוני, אודות המטרות הנ"ל שלשמן תרומותיי תשמשנה. כמו כן, אני מאשר כי אני מודע למכלול הפעילות של המרכז, ובהתאם, ידוע לי כי הכנסות המרכז מתרומות משמשות אותו כאמצעי מימון מרכזי לפעילותו.

פרטים אישיים
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת מילוי טפסים באתר, יישמרו במאגר המידע של המרכז. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה. המרכז יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיו, חידושים במרכז וכיו"ב. בנוסף, המרכז יהיה רשאי לשתף את הפרטים האישיים שלך עם גופים הדומים לו. אם אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני כזה, אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני.
 
זכויות יוצרים  
אין להפיץ, להעתיק, לשדר, או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז. המרכז שומר על הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן.
דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות ניתן לפנות לנציגי השירות של המרכז באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@scn-tav.org.il
או בטלפון 03-6270300.

##CODE##כל הזכויות שמורות. המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע״מ © 2022 (חל״צ). למידע בנוגע לסימנים מסחריים | תנאי שימוש ותקנון האתר 
האתר הבינלאומי של סיינטולוגיה  |  דיאנטיקה |  התאחדות הסיינטולוגים הבינלאומית  |  שירותי מבוא ללא עלות 
מבחני אישיות | מרכז סיינטולוגיה ודיאנטיקה | שדרות ירושלים 39, תל-אביב-יפו (בניין "אלהמברה") | 03-6270300   צור קשר