המרכז לסיינטולוגיה ישראל - תנאי שימוש/תקנון

                                 


                                        יעדי סיינטולוגיה: 
“תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות,
                                        ושבה האדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר. אלו הם יעדי הסיינטולוגיה.” - ל. רון האברד | מייסד סיינטולוגיה

סיינטולוגיה
סמינר יעילות אישית  |  פעילויות בשנת 2018  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
דף הבית >> תנאי שימוש/תקנון
 
המרכז לסיינטולוגיה ישראל - תקנון האתר
 
אתר המרכז לסיינטולוגיה ישראל (להלן "האתר") הינו אתר אינטרנט המפרסם את המרכז לסיינטולוגיה ישראל (להלן "המרכז"), את הקורסים השונים המועברים במרכז, את הספרים הניתנים להשגה במרכז ועוד והמנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
תקנון האתר מגדיר את זכויותיך ואת חובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר המרכז. קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין המרכז. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "המשתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, אם לא פעל בקפידה על פי תקנון זה.
המרכז יספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי שבידי המרכז וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.
אם המוצרים שהזמנת אזלו מהמלאי אף שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים.
רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם, תושב מדינת ישראל, בן 18 ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כחוק לפי חוקי מדינת ישראל).
כדי להזמין מוצרים באמצעות השרת המאובטח של המרכז, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה (למשלוח דואר), כתובת דואר אלקטרוני ופרטי התשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו.
הזמנה משובשת
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כולל כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. המרכז לא יספק את המוצרים שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה במחשביו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי המרכז. אם לא תקבל את המוצרים שהזמנת בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל info@scn-tav.org.il או בטלפון ל-6270300-03. אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.
פרטים אישיים
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה או בכל טופס אחר המצוי באתר, יישמרו במאגר המידע של המרכז. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. המרכז לא יעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אך הוא רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיו, מבצעים במרכז, חידושים באתר וכיו"ב. בנוסף, המרכז יהיה רשאי לשגר אליך מדי פעם פרסומות מגופים מסחריים נבחרים. אם אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני כזה, אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני.
המרכז ישתמש בפרטים שתמסור, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצד שלישי. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
מועד אספקה
המרכז יספק את המוצרים שהזמנת בהתאם לסוג המשלוח שבחרת, אך לא פחות מ-7 ימי עסקים מיום שהתקבל צ'ק בעבורם או לאחר שהתקבלו פרטי כרטיס האשראי שלך. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
בכל משלוח בדואר ישמור המרכז את מספר הדואר הרשום או החבילה ויעביר את המספר למשתתף אם יהיה צורך בכך.
המרכז לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
מחירים
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.
המרכז רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.
לתשומת לב: אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא נהיה חייבים לספקו לך, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי המרכז.
תנאי תשלום
המרכז יגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (אם יהיו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת.
דמי טיפול ומשלוח
בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בעמוד המשלוחים.
המרכז רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.
ביטול עסקה והחזרת מוצרים
בכפוף לחוק להגנת הצרכן, הנך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת מהמרכז עד 14 יום מיום קבלתם, בתנאי שהם במצב חדש. כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת: המרכז לסיינטולוגיה ישראל, רח' שונצינו 12, ת"א 67216. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח). אם לא חויבת בדמי טיפול ומשלוח תחויב בדמי טיפול עבור ההחזרה.
אחריות
המרכז יצא ידי חובתו כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת למשלוח בבית דואר בישראל. המרכז לא ישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך.
המרכז לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה לאחר שהמוצר נמסר למשלוח בבית הדואר. במקרה בו הגיע לביתך מוצר פגום, שלא באשמתך, או שלא קבלת כלל את המוצר ששילמת עבורו, ישפה אותך המרכז במוצר חדש או בזיכוי כספי עד לגובה הסכום ששילמת עבור אותו מוצר.
השירות באתר המרכז ניתן לשימוש כמות שהוא(AS IS) . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המרכז בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
המרכז אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המרכז, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
זכויות יוצרים  
אין להפיץ, להעתיק, לשדר, או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של המרכז. המרכז שומר על הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן.
דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות ניתן לפנות לנציגי השירות של המרכז באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@scn-tav.org.il
או בטלפון 03-6270300.

##CODE##כל הזכויות שמורות. המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע״מ © 2021 (חל״צ). למידע בנוגע לסימנים מסחריים | תנאי שימוש ותקנון האתר 
האתר הבינלאומי של סיינטולוגיה  |  דיאנטיקה |  התאחדות הסיינטולוגים הבינלאומית  |  שירותי מבוא ללא עלות 
מבחני אישיות | מרכז סיינטולוגיה ודיאנטיקה | שדרות ירושלים 39, תל-אביב-יפו (בניין "אלהמברה") | 03-6270300   צור קשר