המרכז לסיינטולוגיה ישראל
 מדוע סיינטולוגיה נקראת דת?
 האם סיינטולוגיה מוכרת כדת?
 האם רעיון האלוהים קיים בסיינטולוגיה?
 האם הסיינטולוגיה פתוחה לכל אחד?
 במה עוסקת סיינטולוגיה?
 מהי הטכנולוגיה של דיאנטיקה?


מדוע סיינטולוגיה נקראת דת?

סיינטולוגיה בהחלט עומדת בכל שלושת הקריטריונים שבהם משתמשים בדרך כלל חוקרי דת ברחבי העולם על מנת לקבוע דתיוּת:

1) אמונה ב'מציאות עילאית' כלשהי, כגון אמת עליונה או נצחית המתעלה מעבר לחיי העולם הזה שבגישה החילונית;

2) עיסוקי דת מעשיים המכוונים להבנתה או להשגתה של 'מציאות עילאית', או להתייחדות איתה;

ו-3) קהילה של מאמינים המתכנסים יחד ועוסקים בפעילות להשגת 'מציאות עילאית' זאת.

אמונותיה של סיינטולוגיה ב'מציאות עילאית' המתעלה מעבר לעולם החומר, כוללות את רעיונותיה לגבי התטן, העולם הרוחני (הדינמיקה השביעית) והיישות העליונה (הדינמיקה השמינית). ניתן למצוא את האלמנט השני בטקסי הסיינטולוגיה המציינים שינוי משמעותי בחיים, כגון נתינת שם, נישואין והלוויות, אך בעיקר בשירותים הדתיים של אודיטינג והכשרה, שבאמצעותם הסיינטולוגים מגבירים את מודעותם הרוחנית לגבי עצמם ומשיגים הבנה של העולם הרוחני, ובסופו של דבר, של זיקתם ליישות העליונה. באשר לאלמנט השלישי, ניתן למצוא קהילה פעילה מאוד של מאמינים בכל כנסייה של סיינטולוגיה כמעט בכל שעה משעות היום.

לפיכך, סיינטולוגיה היא דת במובן המסורתי ביותר של המונח. סיינטולוגיה עוזרת לאדם להיות מודע יותר לאלוהים, מודע יותר לטבע הרוחני של עצמו ושל הסובבים אותו. כתבי הסיינטולוגיה מכירים בכך שקיימת דינמיקה שלמה (דחף או כוח מניע בחיים) המוקדשת ליישות העליונה (הדינמיקה השמינית), ודינמיקה אחרת שעוסקת אך ורק בדחף של האדם לעבר הישרדות כנפש (הדינמיקה השביעית). הכרה בהיבטים הללו של החיים הינה מאפיין מסורתי של דת.

סיינטולוגיה דוגלת, כמו כל הדתות הגדולות, בחלום של שלום על פני כדור הארץ וגאולה לאדם. החידוש בסיינטולוגיה הוא הענקת נתיב מדוייק המביא לשיפור רוחני בחיי העולם הזה, ודרך להשגתו בוודאות מוחלטת.Up

האם סיינטולוגיה מוכרת כדת?

 

להלן חלק קטן מהצהרות והחלטות בית-משפט רבות-מספור בנוגע לאופי הדתי של סיינטולוגיה. הכרות דתיות מעין אלה מגיעות מארצות מכל רחבי העולם – מאלבניה לטייוואן ומקוסטה ריקה לרוסיה.

 

 

  • ב-1 באוקטובר 1993, שלטונות מס ההכנסה של ארה"ב העניקו הכרה דתית מלאה ופטור ממס לכל ארגוני הסיינטולוגיה בארצות הברית וגם למספר ארגוני סיינטולוגיה במדינות אחרות וקבעו ש:
"... כנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית וכן הישויות למטרות התנדבות וחינוך הקשורות אליה, פטורים ממס הכנסה בארצות הברית באופן אקסקלוסיבי כמו ארגונים למטרות נדבה וארגונים דתיים תחת סעיף 501 (C) (3) של תקנון מס ההכנסה."
  •  ב-27 באוקטובר 1983, בית המשפט העליון של אוסטרליה קבע בתיק "כנסיית ניו-פיית' נגד נציב מס השכר":
"המסקנה שהיא [כנסיית הסיינטולוגיה] מוסד דתי אשר זכאי לפטור ממס הינה בלתי נמנעת."
  •  באיטליה, בתיק "המדינה נגד סקרסטי" ב-27 במרץ 1990, בית המשפט לפניות של טרנטו קבע את הממצאים הבאים:
"לסיינטולוגיה... יש את המטרה להשיג חופש פנימי וחיצוני, אשר מתעלה מעל האדם, אשר שייך לתחום של הדברים הרוחניים, ואשר ממשיך מעלה עד אינסוף; אכן, ההתקדמות לעבר המימוש של הכוח של שמונה הדינמיקות – אשר נוגעים לאינסוף ולאלוהים – היא המאפיין אשר מתאר את סיינטולוגיה כדת וככנסיה."
  •  שמונה-עשר חודשים לאחר מכן, ב-11 בדצמבר 1991, בית משפט נוסף באיטליה, בית המשפט הראשי למס בנוברה, פסק בדומה:

"זוהי דעתו [של בית המשפט] שהאופי הדתי של סיינטולוגיה חייב להיחשב כדבר ודאי בנוגע לתכני ההוראה התיאורטיים והמכוונים לעבר ישועה, כמו גם בנוגע לטקסים המתקיימים, וגם בנוגע לצורה דמוית הכנסייה שבה הוא בנוי, כמו שנובע בבירור המחלטות בית משפט."

  •  בית המשפט העליון בהמבורג, גרמניה, ב-17 בפברואר 1988, מצא ש:
"אין זה ברור אילו מאפיינים צריכים להימצא באופן ספציפי על-מנת שקבוצה תהיה מוכרת כדת במובן של החוק המאוזכר. עם זאת, הקריטריונים אשר יתכן שידרשו עבור כנסיה מוגשמים במלואם בתיק זה. אנו דנים בהתאחדות אשר לא רק שהיא מאוחדת לשם מטרות אידיאולוגיות אלא גם שואפת לעבר יעד רוחני. דבר זה מוכח לא רק על-ידי התקנונים שלהם, אלא גם מהספרות הרוחנית אשר הוגשו כחלק מבקשת הרישום.
ההתאחדות מתארת את עצמה ככנסיה. מאמר 5 מהספרות הרוחנית מדבר במפורש על אלוהים ודת... במהלך הבקשה לרישום הוצגו מספר חוות דעת, על-ידי חוקרי דת ומומחים בתחום השיפוט, אשר כולן מסיקות שההתאחדות אכן בעלת מאפיינים של כנסייה."
  •  ב-27 בפברואר 1984, בית המשפט המחוזי של ארה"ב, מחוז מרכז של קליפורניה, בתיק "פטרסון נגד כנסיית הסיינטולוגיה של קליפורניה" פסק:
"בית משפט זה קובע כי כנסיית הסיינטולוגיה היא דת שחל עליה 'התיקון הראשון' [של חוקת ארה"ב]. האמונות והרעיונות של סיינטולוגיה עוסקים בנושאים המהותיים – טבע האדם ויחסי הגומלין בין היחיד ליקום. התיאוריות של סיינטולוגיה כוללות מערכת אמונות מקיפה. סימנים נוספים למעמד הדתי של סיינטולוגיה כוללים: א) סיינטולוגיה הסמיכה יועצים ותפקידים טקסיים; ב) היא מוכרת כארגון דתי פטור-ממס; ו-ג) היא מאפיינת עצמה ככנסייה."
  • ב-28 ביוני 1983, בתיק "כנסיית הסיינטולוגיה של בוסטון נגד מייקל ג'. פלין" בית הדין העליון של בוסטון, קהילת מסצוסטס, הצהיר:
"בתיק זה, בית המשפט מכריע כי הנאשמים הציגו ממצאים שכנסיית הסיינטולוגיה עונה על הקריטריונים [של מהי דת]. עקרונות הסיינטולוגיה, כפי שאומצו בכתביו של ל. רון האברד, כוללים תאוריה של אופיו הרוחני של האדם, ושל מערכת היחסים בין האופי הרוחני ליקום.
...
בנוסף לכך, נושאים מהותיים אלה מקבלים התייחסות בתור תאולוגיה רבת-היבטים. העקרונות של סיינטולוגיה, כפי שהם מתגלמים בספרות, מסבירים במדויק את התיאוריה של 'אודיטינג', תהליך שבו פועלים לעבר 'קליר', ובעיני המאמינים [העקרונות האלה] הופכים לגישה שהיא חלק בלתי נפרד מהפילוסופיה הרוחנית. אכן, העיסוק באודיטינג מסתמן כחלק מרכזי בעיסוק בסיינטולוגיה, עם דרישות מוקפדות ביותר בנוגע לעיסוק בדת אשר נאכפים על המאמינים. לבסוף, לארגון של הכנסייה יש סממנים רבים של דת מוכרת המאורגנת לפי היררכיה. יש לה עיקרי אמונה מפותחים במלואם ותקנון התנהגות מוסרי, היא מאורגנת בכל רחבי העולם ומוכרת כארגון דתי לצרכי מס."
 בנוסף לפסיקות אלה, קיימות פסיקות והחלטות בית-משפט רבות אשר מאשרים ותומכים בהכרה בסיינטולוגיה כדת לגיטימית במדינות שונות, כגון: אלבניה, אוסטרליה, בלגיה, קנדה, קוסטה ריקה, דנמרק, צרפת, הונגריה, הודו, קזחסטן, ניו-זילנד, נורבגיה, פורטוגל, רוסיה, דרום אפריקה, שוויץ, טייוואן, אנגליה וארה"ב. הפסיקות וההחלטות בית-משפט הנוספות האלה עוסקות בנושאים של חופש הבחירה, כולל הכרה בזכות להינשא; הכנסה, רכוש או הכרה בפטור ממס, ורישום כדת והגירה.
 
עותקים של פסקי-דין אלה ומסמכים אחרים זמינים לכל הדורש.
 
למידע נוסף, ניתן ליצור קשר:
Office of the President
Church of Scientology International
6331 Hollywood Blvd., Suite 1200
Los Angeles, CA 90028-6329
United States of America

 


Up

האם רעיון האלוהים קיים בסיינטולוגיה?

בהחלט. בסיינטולוגיה, רעיון האלוהים מבוטא בתור הדינמיקה השמינית – הדחף לעבר התקיימות כאינסוף, כאלוהים או בתור היישות העליונה או יוצר היקום. בתור הדינמיקה השמינית, רעיון האלוהים בסיינטולוגיה מצוי בשיא פיסגת ההישרדות האוניברסלית.

כפי שכתב ל. רון האברד בספר 'מדע ההישרדות': "אין תרבות בהיסטוריה העולמית, פרט לאלה המושחתות לחלוטין, ואלה שקצן קרב, שלא אישרו את קיומה של היישות העליונה. התבוננות אמפירית מראה שאנשים ללא אמונה חזקה ומתמשכת ביישות עליונה הם בעלי יכולת פחותה, אתיים פחות ובעלי ערך פחוּת, לעצמם ולחברה. . . אדם ללא אמונה מתמדת, וזאת על פי התבוננות בלבד, הוא יותר חפץ מאשר אדם."

להבדיל מדתות המושתתות על מקורות יהודיים או נוצריים, בכנסיית הסיינטולוגיה לא קיימת אמונה קבועה בנוגע לאלוהים שעל פיה מצופה מן המאמינים לנהוג. כמו בכל אמונותיה, בסיינטולוגיה אין מבקשים מאדם לקבל את אמיתותו של דבר כלשהו על בסיס אמונה בלבד. במקום זאת, כאשר רמת המודעות הרוחנית של האדם עולה בעקבות השתתפותו באודיטינג ובהכשרה של סיינטולוגיה, הוא משיג את ודאותו האישית באשר לכל דינמיקה, ובעוברו מהדינמיקה השביעית (הרוחנית) אל השמינית, הוא יגיע להבנה אישית משלו באשר לאינסוף ולאלוהים ולזיקתו אליו.

סיינטולוגיה מבקשת להביא את האדם אל רמה חדשה של מודעות רוחנית, שבה הוא יכול להגיע למסקנות משלו על טבעו של אלוהים (או היישות העליונה או האינסוף), ומה מצפה לו לאחר תקופת החיים הנוכחית שלו. לפיכך, כמו בדתות רבות של המזרח, הגאולה בסיינטולוגיה מושגת דרך צמיחה והארה רוחנית אישית.Up

האם הסיינטולוגיה פתוחה לכל אחד?

שעריה של סיינטולוגיה פתוחים עבור כל אדם המבקש שיפור רוחני.

החומרים המהווים את הכתבים הדתיים של סיינטולוגיה זמינים בהחלט בכנסיות של סיינטולוגיה ובספריות ציבוריות ברחבי העולם כולו. הכנסיות והמיסיונים פתוחים תמיד לציבור, וכל אחד יכול להיכנס לסיור ולראות בעצמו במה המדובר.

סיינטולוגים מגיעים מכל שכבות החברה, לרבות מורים, אנשי עסקים, רופאים, עקרות בית, עורכי-דין, מהנדסים, אחיות, פועלי בנין, אנשי-שם, אנשי שיווק ומנהלה, מזכירות, ספורטאים, עובדי ציבור ואחרים.Up

במה עוסקת סיינטולוגיה?

סיינטולוגיה, אשר פותחה על-ידי ל. רון האברד, היא דת שמציעה נתיב מדוייק המוביל להבנה ודאית ומלאה בנוגע לטבעו הרוחני האמיתי של אדם, וליחסיו עם עצמו, עם משפחתו, עם קבוצות, עם המין האנושי, עם כל צורות החיים, עם עולם החומר, עם העולם הרוחני ועם היישות העליונה או האין-סוף.

סיינטולוגיה עוסקת ברוח – לא רק בגוף או בשכל – ומאמינה שהאדם הוא הרבה יותר מאשר התוצר של סביבתו או של הגנים שלו.

סיינטולוגיה מהווה מכלול של ידע המבוסס על כמה אמיתות יסוד. להלן העיקריות שבהן:

האדם הוא ישות רוחנית נצחית.

ניסיונו משתרע הרבה מעבר לתקופת חיים אחת.

יכולותיו בלתי מוגבלות, אפילו אם אינן באות לידי מימוש בהווה.

סיינטולוגיה אף מאמינה שהאדם הינו טוב ביסודו, ושגאולתו הרוחנית תלויה בו עצמו, בזולתו ובכינון יחסי אחווה עם היקום.

סיינטולוגיה אינה דת דוגמטית שבה אדם מתבקש להאמין בדבר כלשהו מתוך אמונה. האדם מגלה בעצמו שסיינטולוגיה פועלת

על-ידי יישום עקרונותיה והתבוננות בתוצאות או התנסות בהן.

פיסגת שאיפתה של סיינטולוגיה היא הארה וחירות רוחניות אמיתיות עבור האדם.


 


Up

מהי הטכנולוגיה של דיאנטיקה?

ל. רון האברד גילה את המקור היחידי למתח, דאגה, חוסר בטחון ומחלות פסיכוסומטיות – המיינד הריאקטיבי. בספרו 'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש' הוא תיאר את המיינד הריאקטיבי לפרטיו, והציג טכנולוגיה פשוטה ומעשית, קלה ללמידה, כיצד להתגבר עליו ולהגיע למצב של קליר. אותה טכנולוגיה היא 'דיאנטיקה' (משמע "דרך הנפש").

המילה דיאנטיקה נגזרת מהמילה היוונית dia שמשמעה "דרך" ו-nous שמשמעה "נפש". היא מוגדרת בתור "מה שהנפש עושה לגוף."

דיאנטיקה חושפת את המקור לתחושות ורגשות לא רצויים, לתאונות, פציעות ומחלות פסיכוסומאטיות, ומפרטת טיפול יעיל למצבים אלה. מחקר נוסף על ההיבטים הרוחניים של דיאנטיקה הוביל לגילויה של סיינטולוגיה.

סיינטולוגיה, מאידך, היא הלימוד והטיפול של הרוח ביחס לעצמה, ליקומים ולחיים אחרים. דרך היישום של סיינטולוגיה יכול האדם להעלות את מודעותו ויכולתו הרוחנית, ולהכיר בנצחיותו.

דיאנטיקה וסיינטולוגיה משתמשות שתיהן באי-מיטר ובכללי היסוד של אודיטינג.Up