המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הרצאה של גיא - ניהול פיננסי נכון
 *
 *
 *