המרכז לסיינטולוגיה ישראל - אירועי שייט הבכורה
 *
 *
 *