המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הרצאות לעובדים - טכנולוגיית למידה - 16
 *
 *
 *