המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הרצאות לעובדים - מנהיגות לחיים - 7
 *
 *
 *