המרכז לסיינטולוגיה ישראל - חדש פרטים למבדק אישיות - 0
 *
1. האם אתה מעיר לאחרים או מאשים ללא מחשבה מוקדמת ואחר-כך מצטער על כך?

2. כאשר אחרים נעשים חסרי מנוחה, האם אתה נשאר די רגוע?3. האם אתה מעלעל בלוחות זמנים של רכבות, מדריכי טלפונים, או מילונים רק לשם ההנאה שבדבר?4. כאשר אתה מתבקש לקבל החלטה, האם אתה מושפע ממידת החיבה או חוסר החיבה שיש לך כלפי האישיות המעורבת?