המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הזמנת ספר-אודיו דיאנטיקה: התפתחותו של מדע
 *
 *

 *
 *