המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הזמנת החוברת היסודות של יחסי ציבור
 *
 *