המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הזמנת החוברת הדינמיקות של הקיום
 *
 *