המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הזמנת החוברת סולם הטונים הרגשיים
 *
 *