המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הזמנת הספר ספר העזר לפרקלירים
 *
 *