המרכז לסיינטולוגיה ישראל - הזמנת הספר דיאנטיקה התפתחותו של מדע
 *
 *