המרכז לסיינטולוגיה ישראל - השליטה של תטה - תרגיל מסכם של הקורס
 *
 *