המרכז לסיינטולוגיה ישראל - בעיות העבודה - שיעור מספר 8
 *
 *