המרכז לסיינטולוגיה ישראל - בעיות העבודה - שיעור מספר 7
 *
 *