המרכז לסיינטולוגיה ישראל - סיבות לעזיבה - אקדמיה
 *
 *
 
Select Date
במידה ולא הגעת לאקדמיה בזמן האחרון, עבור לשאלה הבאה: