דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש
מורדי גרשון - שחקן, במאי וכותב בתיאטרון הישראלי
מספר על "דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש"
מעוניין לשמוע יותר? מלא את הפרטים:


שם*
טלפון*
מייל*
 ©2020 כל הזכויות שמורות. המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע"מ (חברה למטרות ציבוריות). דיאנטיקה ול.רון האברד הינם סימני שירות וסימנים מסחריים בבעלות Religious Technology Center ונמצאים בשימוש באישורו. 
יודגש, כי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך וכי המידע אשר ייאסף ישמש לשם אספקת שירות מתאים והולם לצרכיך. ייתכן והמידע יועבר לשם כך לארגוני סיינטולוגיה נוספים. תוכל/י לבטל את הסכמתך בכל עת והסרתך תטופל מיד.