המרכז לסיינטולוגיה ישראל - שיפור חברתי וחינוך
שיפור חברתי וחינוך
14. איך ניתן להוריד את
אחוזי המשתמשים בסמים?

הרצאה: האמת על סמים

 
15. איך ניתן לעצור את
ההתדרדרות המוסרית בחברה?

הרצאה: הדרך אל האושר