המרכז לסיינטולוגיה ישראל - שיפור אישי 1-9
שיפור אישי
1. מה גורם לחוסר בטחון ולפחדים?
הרצאה: 
המקור לפחדים, התפרצויות וחוסר בטחון
2. האם אפשר לנהל חיים יציבים
ללא עליות וירידות?

הרצאה: המקור לנפילות בחיים
3. האם פעם נתת את כל האמון שלך
במישהו? והוא בגד בך?

הרצאה: לדעת במי לבטוח
4. האם אתה לפעמים מרגיש
שאוזלים לך הכוחות? מדוע זה קורה?

הרצאה: רגש מול שכל
5. איך העבר שלך משפיע עליך היום?
הרצאה: מה גורם לנו לטעות
6. למה תכניות נתקעות?
הרצאה: הגשמת חלומות
7. למה חשוב להפוך למנהיג בסביבה שלך?
הרצאה: מנהיגות לחיים
8. מדוע אנשים שמצליחים מתרסקים פתאום?
הרצאה: נוסחאות לחיים
9. מהי תקשורת לא נכונה
ואיך לתפוס את עצמך שנייה לפני?

הרצאה: תקשורת בין-אישית