המרכז לסיינטולוגיה ישראל - רגש מול שכל
הנושאים שיועברו בהרצאה:
  • האם אתה לפעמים מרגיש שאוזלים לך הכוחות? מדוע זה קורה?
  • האם הבחנת באנשים שעושים דברים שהם יודעים שאינם טובים להם, ובכל זאת הם ממשיכים לעשות אותם? למה זה קורה?
  • האם לפעמים זה מרגיש כאילו איבדת שליטה בחיים? שמשהו אחר שולט בחיים שלך?
  • למה לפעמים אתה מרגיש שהעבר עוצר אותך?
  • מהו הדבר שעוצר אותך?
(הרצאה מספר 4)