המרכז לסיינטולוגיה ישראל - מנהיגות לחיים
הנושאים שיועברו בהרצאה:
  • למה חשוב להפוך למנהיג בסביבה שלך?
  • איך לגרום לאחרים באמת להקשיב לך?
  • איך ההצלחה שלך ושל סביבתך תלויים בהיותך מנהיג?
  • איך לדעת אם אחרים מצייתים להוראותיך בחפץ לב ובמה זה תלוי?
  • מהן חמש התכונות ההכרחיות אצל מנהיג ואיך ניתן לאמץ אותן אליך?
(הרצאה מספר 7)