המרכז לסיינטולוגיה ישראל - מה גורם לנו לטעות
הנושאים שיועברו בהרצאה:
  • איך העבר שלך משפיע עליך היום?
  • מה גורם לך למחשבות שמפריעות להתקדם?
  • למה לפעמים קשה לך לחשוב בהיגיון ואתה עושה טעויות?
  • איך להתגבר על מחשבות שליליות ולהתחיל להמריא?
(הרצאה מספר 5)